Schaduwmetro

Printbaar anti-graffiti folie
Wagons 21, lijnen 50, 53 & 54 te Amsterdam
Oplevering: 2009
Opdracht GVB

De GVB renoveerde in 2009 de zilvermeeuwmetro’s; alle wanden en tussenschotten werden beplakt met printbaar anti-grafitty folie. De zilvermeeuwen werden door verschillende kunstenaars van een ontwerp voorzien.

Deze opdracht bood een uitgelezen kans om het schaduwconcept -de geprinte illusie van zon en schaduwspel- zoals gebruikt in de schaduwvloer, nogmaals toe te passen in een extreme omgeving qua spel van donker, dag- en kunstlicht.

De schaduwen van reizigers en hun bagage vergezelden je in metrowagons 21, welke wisselend op de lijnen 50, 53 en 54 werden ingezet.