Neopter

Pirschuim met glasvezelversterkt polyester
Heekpad, Schagen
Oplevering: 2023
Opdracht: BPD | Bouwfonds gebiedsontwikkeling en VolkerWessels Vastgoed i.s.m. gemeente Schagen
Foto’s: Willem Sluyterman van Loo

Bij recent archeologisch onderzoek zijn in de nieuwe woonwijk Nes Noord te Schagen op drie locaties bijzondere resten aangetroffen die duiden op vroege bewoning vanaf de prehistorie. Het land rond Schagen was toen nog een nat kweldergebied, verbonden met de zee.

De locatie aan het Heekpad wordt nog niet afgegraven en mag daarom niet bebouwd worden. Een speeltuin bouwen mag gelukkig wel. Maar tot die tijd blijft het gissen, wat houdt de grond verborgen?

Omdat Schagen ooit aan aan zee lag, zijn de straten van de wijk vernoemt naar vissen. De Heek stamt af van de Neopterygii (nieuwe vleugels), deze straalvinnige vissen ontstonden aan het eind van het Perm, net voor de opkomst van de dinosauriërs. Neopter verwijst naar haar verleden en prikkelt niet alleen de fantasie, er mag ook op gespeeld worden.

Neopter is door de ontwikkelaars BPD | Bouwfonds gebiedsontwikkeling en VolkerWessels Vastgoed geschonken aan de gemeente Schagen bij de oplevering van de wijk Nes Noord.