Studio Wessels Boer

Marjet Wessels Boer begon in 2001, na haar afstuderen aan de Gerrit Rietveld Academie, haar eigen studio. Aanvankelijk ontwierp ze bijzondere producten en meubels. Sinds 2007 richt Marjet zich volledig op de openbare ruimte met objecten of ingrepen die je thuis doen voelen, je verbinden met je omgeving en je verwonderen. Het werk wordt vaak geïntegreerd in de bestaande architectuur of infrastructuur van een plek en creëert een overgang tussen de openbare en private sfeer.

“Eens was de straat het verlengstuk van het private domein, ze werd als eigen territorium beschouwd en voor allerhande zaken gebruikt. Vanaf de middeleeuwen ontstond door het aanleggen van stoepen, voortuinen, erkers en balkons een diffuse overgang tussen de openbare en private sfeer. In onze moderne, stedelijke architectuur zijn deze overgangszones veelal verdwenen en is het openbare gebied zodanig uniform en neutraal ingericht dat er weinig plaats is voor persoonlijke en exhibitionistische details. De was, de tuinkabouters en geveltuintjes zijn verdwenen. De toonstraat wordt een doorgangszone en zelfs pleinen zijn niet meer om echt te verblijven. Door het ontbreken van ontroerende individuele en onthullende uitingen worden plekken anoniemer en voel je je meer alleen. Dit gemis is een uitgangspunt in mijn werk.

Ik wil openbare plekken bezielen met objecten of ingrepen die je opnemen in de omgeving, je gezelschap houden en je thuis laten voelen. Ik wil passanten en bewoners met kleine ingrepen verwelkomen en behagen. En zo fysieke plekken weer met mensen verbinden en mensen met mensen.

Plekken hebben verborgen behoeften en verlangens. Ik wil deze ontdekken en vervullen. Door plaatsgebonden te ontwerpen kom ik tot ontwerpen die voortkomen uit hun omgeving. Meestal ontwerp ik dan ook geen losse objecten voor een ruimte, maar laat ik het werk onderdeel zijn van de architectuur of infrastructuur.

Publiek werk vraagt om interactie met het publiek; de discussie vormt mede mijn werk. Omwonenden geven me aanleidingen en aanwijzingen. Naast veel luisteren en observeren bedenk ik, indien de context erom vraagt, een format waarin ik de persoonlijke inbreng van gebruikers kan verwerken.

Hoewel ik mijn werk voor een diverse groep mensen toegankelijk wil laten zijn, is het uitlokken van een intieme relatie mijn opzet. Ik zoek het in het schemergebied tussen het publieke en persoonlijke. Door meerdere, bewust geordende invalshoeken aan te bieden wil ik de verbeeldingskracht van de gebruiker stimuleren en zijn of haar voorstellingen over de gebruikersmogelijkheden en betekenissen van de plek verbreden.”

Marjet Wessels Boer

download portfolio
download cv